Our Farmer
Many farmers are benefited from HCMS programmes. District wise Farmer List
 
ALWAR
 
Farmer's Name Area
Maha Singh Yadav BAHROAD
Rakesh Yadav BAHROAD
Champa Devi BAHROAD
Amit Yadav BAHROAD
Krishna Yadav BAHROAD
Hoshiyar Singh BAHROAD
Ramesh Meena ALWAR
Dyanand ALWAR
Satya Narayan ALWAR
Sushil Kumar ALWAR
Bansi Yadav ALWAR
Mahesh Sharma ALWAR
Bhagwan Meena ALWAR
Girraj Prasad ALWAR
 
BHARATPUR
 
Farmer's Name Area
Kesary Singh BHARATPUR
 
BHILWARA
 
Farmer's Name Area
Dolat Ram Ji BHILWARA
Kanhaiya Lal BHILWARA
Mangiya Gurjar BHILWARA
Shyam Das BHILWARA
Uda Lal BHILWARA
Kailash Jain MANDALGARH
 
CHAKSU
 
Farmer's Name Area
Kishor Meena JAIPUR
 
JAIPUR
 
Farmer's Name Area
Giriraj Sharma BASSI
Shanth Duggal JAIPUR
Sumitra Agarwal JAIPUR
Suraj Bhan CHOMU
Subran Devi JAIPUR
Ganesh Narayan Gupta JAIPUR
Ram Kishor JAIPUR
 
KOTA
 
Farmer's Name Area
Kamlesh Meena KOTA
Prasanna Bai KOTA
Ram Pyari Bai KOTA
 
 
 
SAVE TREES
SAVE ENVIRONMENT
SAVE EARTH